Creative Citizen

ART

‘จดหมายลาครู’ ความในใจของหนูๆ เขียนขอโทษคุณครูที่ไปโรงเรียนไม่ได้

June 19, 2019 by warunyu udomkanjananon

CREATIVE

For Your Sweetheart #เบาหวานไม่เบาใจ โครงการดีๆ เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน

June 18, 2019 by Nungruethai Katuszkewski

DESIGN

‘Rely’ ม้านั่งคอนกรีตใจกลางเมืองสำหรับนั่งพักผ่อน เป็นแบริเออร์ป้องกันอุบัติเหตุ

June 17, 2019 by Nungruethai Katuszkewski

FILM

WASTED! The Story of Food Waste: ขยะอาหาร – สารคดีนี้มีคำถามถึงเราทุกคน

June 16, 2019 by warunyu udomkanjananon

ART

Sea Walls กำแพงศิลป์ขนาดยักษ์ สร้างตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อมทางท้องทะเล

June 15, 2019 by Tunyaporn Hongtong

ARCHITECTURE

สถาปัตยกรรมจากฟาง ความงอกงามจากเนื้อหาของถิ่นที่ แทนเทคโนโลยีจากภายนอก

June 14, 2019 by Xaroj Phrawong

previous arrow
next arrow
Slider

NEWS

INSPIRATION

ติดตามข่าวสาร CREATIVE CITIZEN

Close Menu